Okul Öncesi

Kurumumuzda öncelikli hedeflerimiz geleceğimizin en kıymetli değerleri olan çocuklarımızı fiziksel, ruhsal ve akademik anlamda gelişimlerini eksiksiz tamamlayarak hayata hazırlamaktır.

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın duygusal, fiziksel ve bilişsel açıdan gelişimlerinin oldukça önemli bir dönemini kapsamaktadır. Gelişimin genel özelliklerini kısaca hatırlatmak isteriz; gelişimin hızı her yaşta aynı değildir, bireysel farklılıklar söz konusudur. Her birey benzer süreçleri farklı dönemlerde yaşayabilir.

İlkokul

Özel Keçiören Amerikan Kültür Koleji İlkokulu, Milli Eğitimin Genel Amaç ve İlkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, özgüveni güçlü, sağlıklı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yeteneklerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dil (Almanca) eğitimine büyük önem veren okulumuzda tam gün ve karma eğitim yapılmaktadır. Öğrencilerimiz okulumuz rehber öğretmeni tarafından da takip edilmekte, uygulanan çeşitli testler ise velilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca okulumuzda rehber öğretmeni tarafından tüm sınıf düzeylerinde haftalık dersler verilmektedir.

Ortaokul

Ortaokul öğrencileri, ilkokuldan mezun olup, liseye ön hazırlık yapan genel olarak 11-14 yaş arasında öğrencilerin okudukları bir alanı kapsar. Ortaokul dönemi, derslerdeki akademik içerik ve düzeyin farklılaştığı, öğrencinin çok sayıda ders çeşidi ile karşılaştığı bir süreçtir. Ayrıca yapısı itibarıyla ulusal sınav sürecine hazırlık dönemini de kapsamaktadır. Çocukluktan çıkılmaya başlanan ve ergenliğe geçiş dönemi olan ortaokul süreci boyunca yetişkin yaşamına adım atmak için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumların da kazanılması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini tanımaları, ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin farkına varmaları, psikolojik-sosyal yönden olgunlaşmış birer birey olmaları yönündeki isteğimizi oluşturmaktadır...

En Üst Düzeyde İngilizce Öğretiyoruz

En Üst Düzeyde İngilizce Öğretiyoruz Öğrencilerimiz okuldaki İngilizce eğitimi dışında (Ortaokul son sınıf ve lise son sınıf haricinde) cumartesi günleri uluslararası sertifikalı yabancı ve Türk öğretmenlerden 8 saat İngilizce konuşma pratiği alırlar. Bu pratik sırasında çevre gezileri, aktiviteler, drama, oyunlar ve her türlü ek materyal kullanılır. Bu programda öğretmen ve öğrencilerin hiçbir sebeple Türkçe konuşması mümkün değildir. Amerikan Kültür Kolejleri ülkemizde en yoğun İngilizce dil programını veren eğitim kuruluşlardan birisidir.