Okul Öncesi

AİLE + ÇOCUK + EĞİTİM = BAŞARIDA BÜTÜNLÜK

Kurumumuzda öncelikli hedeflerimiz geleceğimizin en kıymetli değerleri olan çocuklarımızı fiziksel, ruhsal ve akademik anlamda gelişimlerini eksiksiz tamamlayarak hayata hazırlamaktır.

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın duygusal, fiziksel ve bilişsel açıdan gelişimlerinin oldukça önemli bir dönemini kapsamaktadır. Gelişimin genel özelliklerini kısaca hatırlatmak isteriz; gelişimin hızı her yaşta aynı değildir, bireysel farklılıklar söz konusudur. Her birey benzer süreçleri farklı dönemlerde yaşayabilir.

Gelişimde bir sıra vardır, baştan ayağa doğrudur. Çocuk önce başını tutmayı sonra oturmayı ardından yürümeyi öğrenir. Gelişim içten dışa doğrudur, çocuk önce nesneye uzanır, onu elleriyle kavrar daha sonra parmaklarını kullanmaya başlar. Gelişim genelden özele doğrudur, çocuk önce büyük kas kontrolünü sonra küçük kas kontrolünü kazanır. (Önce ellerini kullanmayı daha sonra kalem tutmayı öğrenir.) Gelişim hem biyolojik faktörlerden hem de çevreden etkilenir. Gelişim tüm alanlarıyla bir bütündür. Herhangi bir gelişim alanının aksaması diğer alanları da olumsuz etkileyebilir ve devamlılık gösterir yani yaşam boyu devam eder.

Okul öncesi dönem bireyin büyüme, gelişme, öğrenme ve yaşama sevincinin hissedildiği yaratıcılık ve öz benliğin en üst düzeyde olduğu dönemdir. Bu özelliklerin yaşam boyu gelişerek sürmesi iyi okul öncesi eğitimle mümkündür.  Kurumumuz her eğitim yılına, program dâhilinde uygulanacak etkinlikleri yenilemiş ve güncellemiş olarak girer. Uyguladığımız etkinliklerin birkaç örneği aşağıda verilmiştir:

El Sanatları Etkinlikleri

Çocuklarımızın, küçük kas gelişimi ve yaratıcılık özelliklerini geliştirebilmeleri için hazırlanmış olan bir etkinliktir. Her öğrencimiz kendi tercih ettiği materyallerle özgün çalışmalar ortaya koyabilmektedir.

Serbest Kürsü Etkinliği

Bu etkinlik çocuklarımızın kendilerini ifade etme, topluluk önünde söz sahibi olabilme ve özgüvenlerini geliştirmelerine fırsat veren bir etkinliktir. Etkinlik kapsamında çocuklarımız sınıfta ortak olarak belirlenmiş konuları evde ailelerinin önderliğinde hazırlayarak arkadaşlarına sunmaktadır.

Geziler

Eğitim programımız kapsamında, o ay içerisinde üzerinde durduğumuz proje konumuzla bağlantılı geziler düzenlenir.

Araştır-Öğren Çalışmaları

Gerçek yaşam ile çocuklarımız arasında kurulan köprüyü oluşturan en temel çalışmamızdır.

Dikkat Çalışmaları

Dikkat ve konsantrasyon becerilerini desteklemek amacıyla uygulanan çalışmalardır.

El-Göz Koordinasyon Çalışmaları

İlkokula hazırlık kapsamında yapılan el ve göz koordinasyon çalışmalarını kapsayan oyun ve materyal etkinliklerimizdir.

Üretici Zekâ Etkinliği

Çocuklarımızın yaş gruplarına uygun seçilmiş materyallerle, kendilerine özgü düşüncelerini ortaya koyabilecekleri etkinliğimizdir.

Ayın Kitabı Etkinliği

Öğretmenlerimiz tarafından seçilen ve çocuklarımızın yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun kitapların bir ay boyunca evde veliler tarafından günde en az bir defa okunduğu ve o ayın sonunda sınıfta kitabın görsel okuma ve dramasının yapıldığı bir etkinliktir.