Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü her öğrencinin gelişim dönemi özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak çocukların güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini tespit eder. Çocukların gelişim ihtiyaçlarına cevap veren bir rehberlik programı çerçevesinde birey ve grup odaklı çalışmalar yapar.

Temel amacı sosyal becerileri olgunlaşmış, yaşadığı çevreye uyum sağlayan, bireysel farklılıklarını keşfetmiş, yaratıcı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Alanında uzman psikolojik danışman eşliğinde okula uyum, öğrenciyi tanıma, grup gözlemleri, psikolojik danışma, önleyici rehberlik, temel değerlerin kazandırılması çalışmaları etkin şekilde yürütülmektedir. Bireyin içinde yaşadığı çevrenin birey üzerindeki etkisinden yola çıkarak yapılan çalışmalar aile, öğretmen, idare ve öğrencinin işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

Okul Öncesi

Rehberlik Bölümü, çalışmalarını koruyucu ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla sorunu değil gelişimi temel alan bir yaklaşımla yapmaktadır. Yapılan rehberlik çalışmalarında, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Rehberlik bölümü olarak yapılan gözlemler, çocukların bireysel ve grup içindeki performanslarının objektif olarak değerlendirilmesine dayalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için bireysel çalışmalar da yapılmaktadır.

Rehberlik Servisi, her çocuğun gelişimini objektif bir şekilde takip ederek gelişimlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Rehberlik Servisi uygulamaları, "Her çocuk özeldir." ilkesinden hareket eder ve temeli oyuna dayalı olan eğitim programını destekler niteliktedir. Amaç, temel alışkanlıklarını kazanmış, özgüveni gelişmiş, kendini ifade edebilen, sosyal beceri düzeyi yüksek, problem çözebilen bireyler yetiştirmektir.

Çocuklarının gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla veli görüşmeleri yapılmakta ve çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için önerilerde bulunulmaktadır.

İlkokul

İlkokul kademesinde öğrencilerin birinci sınıftan itibaren gelişim takibi yapılmaktadır. Her sınıfa uygun akademik ve gelişimsel özelliklerin kazanımları öğrenci bazında değerlendirilir ve gelişime katkı sağlayacak çalışmalar sınıflara uygulanır. Gerekli test ve envanterler yaş gruplarına göre uygulanır ve geri bildirim yapılır. Farklı öğrenen gruplar tespit edilir ve konu ile ilgili veli, öğretmen danışmanlığı verilir.

Çalışmalarımız

Danışmanlık Çalışmaları

Ortaokul

Ortaokul kademesinde öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimleri takip edilmektedir. Arkadaş ilişkileri, uyum problemleri, verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısı, ergenlik problemleri gibi konularda öğrencilere danışmanlık verilmekte ve destekleyici çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmalarımız sınıf çalışmaları, seminer çalışmaları, bireysel öğrenci görüşmeleri ve grup çalışmaları şeklinde yürütülür. Öğrencilerimizle ilgili yaptığımız çalışmalarda okul idaresi- rehberlik servisi- öğrenci- öğretmen-aile koordinasyonunu sağlamaktayız.

Rehberlik servisi yeni başlayan bütün öğrencilerimizi okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik servisine davet eder.

Öğrencilerimize yıl boyunca problem tarama envanteri, sosyometri, başarısızlık nedenleri anketi, sınav kaygısı envanteri gibi bireysel değerlendirme ölçekleri uygulanmaktadır. Farklı gelişim gösteren çocuklara ve ailelerine yönelik bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalar yapılmaktadır. Değerler eğitimi kapsamında haftalık rehberlik saatleri etkin şekilde kullanılmaktadır.

Çalışmalarımız