Okulumuzda İngilizce

Keçiören’de bir ilki yaşattığımız okulumuzda İngilizce, yaparak-yaşayarak öğretilmektedir. Öğrencilerimize, İngilizce derslerine ek olarak ders dışı zamanlarda da İngilizce konuşabilecekleri ortamlar tanıyoruz.

İLKOKULDA ve ORTAOKULDA İNGİLİZCE DİLİNDE YAŞAM...

Dünya vatandaşı yetiştirmek;
Her bir öğrencimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek ilk hedefimizdir. Öğrencilerimizin, kendilerini, sadece ana dillerini kullanarak değil, birçok dilde ifade etmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimizi, İngilizce dilini ana dillerini seviyesinde konuşan bireyler olarak yetiştiriyoruz. Onları hayata, dünya kültürünü tanıyacak şekilde hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz, ilkokulun ilk yıllarından itibaren kendini rahat bir şekilde ifade edebilir hale gelmektedir. Ortaokulun sonunda ise sadece kendini ifade etme yetisiyle kalmayıp, İngilizce dilini kullanarak araştırmalar yapabilen, tüm dünya ile farklı medya araçlarını kullanarak iletişim kurabilen, birçok yurt dışındaki organizasyon veya yaz okullarına iştirak edip orada dünya görüşünü geliştirebilen bireyler olacaklardır. İleride seçecekleri okulların sadece ülkemizdeki üniversiteler değil yurtdışındaki üniversiteler de olması amaçlarımız arasındadır ve öğrencilerimiz bu hedef doğrultusunda dil eğitimi görmektedir.

Farklı kültürleri ve farklı bakış açılarını kazandırmak amacı ile okulumuzda tematik öğrenme ve disiplinler arası geçiş sistemini uyguluyoruz. Bu çalışmalarımızı uygularken, öğrencilerimize, projeler ve aktiviteler yapabilecekleri, farklı interaktif programlar kullanabilecekleri, drama ve müzik çalışmalarınada katılabilecekleri alanlar sağlıyoruz.

Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor, Müzik ve Drama gibi derslerde, sınıf müfredatlarında gördükleri her konuyu İngilizce dersinde de destekleyecek bir program uygulamaktayız. Bu çalışmalar da öğrencilerimize, İngilizce dilini birçok alanda, doğal akış içerisinde kullanma ve uygulama sahası tanımaktadır. Öğrencilerimiz derslerde veya teneffüslerde, yemekhanede, okul içinde veya okul dışında, mail ortamında veya telefon görüşmelerinde dahi İngilizce dilini kullanmaya yönlendirilmekte ve ikinci bir dili öğrenmenin zorunluluktan öte, gayet doğal ve keyifli olduğunu fark etmektedirler. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi rutin programlar halinde telefon ile arayarak zaman zaman İngilizce görüşme ve sohbetlerde bulunarak, onlara hem uzaktan iletişim adabını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmakta hem de bu konuda özgüvenlerini arttırmaya çalışmaktadırlar.

Her Öğrenciye Avrupa Dil Pasaportu.

Değerlendiriyoruz, değerlendiriliyoruz;
Ana dili İngilizce olan veya İngilizce eğitim öğretimi alanında uzman olan öğretmenlerimizin yaptığı ölçme değerlendirme çalışmaları dışında, hem kendimizi hem de öğrencilerimizi değerlendirebileceğimiz ve her bir öğrencimize dil yeterlilik belgesi kazandırabileceğimiz uluslararası sınav programlarını da uygulamaktayız.
Uluslararası geçerliliği olan Cambridge Üniversitesi’nin hazırladığı YOUNG LEARNERS sınavlarına, okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz, 3. Sınıf itibaren katılma şansına sahiptirler. Bu sınavlar sonucunda, öğrencilerimiz, dünyadaki birçok ülkede geçerliliği olan dil yeterlilik sertifikalarını almakta ve objektif bir değerlendirmeye de tabi tutulmaktadırlar.

Avrupa Dil Portfolyosu

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU “ EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO” standartları da okulumuz tarafından takip edilip uygulanmaktadır. Yaş gruplarına özel, tüm Avrupa tarafından akreditasyonu kabul görmüş bu müfredat ile öğrencilerimiz, dünya standartlarındaki İngilizce dil eğitim öğretim müfredatını takip etme şansı yakalamaktadırlar. Bu da öğrencilerimizin, uluslararası geçerliliği olan yabancı dil yeterlilik ölçütleri doğrultusunda yetiştirme ve değerlendirmesine olanak sağlamaktadır.

2.Yabancı Dil Almanca

Avrupa Birliği Dil Öğrenme Konseyi’nin belirlemiş olduğu kriterlerden yola çıkarak Yeni Amerikan Kültür Koleji olarak 2. yabancı dile gereksinim duyduk. Özellikle

Okul Öncesinden 8.Sınıfa Kadar

Erken Çocukluk'tan itibaren Almanca'nın önemini kavratmak, gereksinim duymalarını sağlayıp, severek ve isteyerek öğrenmelerine yardımcı olmak; böylece dil geliştirmelerine imkan sağlayacak iyi bir altyapı oluşturmak hedeflerimizdendir. 

Dünya Vatandaşı Yetiştiriyoruz