Niçin Biz BUTİK OKUL

Butik Okul, öğrencinin kalabalık ve büyük yapıların içinde kaybomadığı; öğretmen ve öğrencinin bire bir iletişim kurabildiği ve kurulan bu iletişim sayesinde öğrencinin kişisel özelliklerinin keşfedilip kişiye özel desteğin verildiği aile yapısındaki bir okuldur.


Çok sayıda şube, sınıf ve öğrenciden oluşan büyük ve kalabalık okul sistemlerinde, öğrencilerin akademik, duygusal, sosyal, kültürel ve bireysel gereksinimlerinin karşılanması oldukça güçtür. Buna karşılık, kalabalık olmayan, az sayıda sınıf, şube ve öğrenciden oluşan okullarda, öğrencilerin birbirleriyle, öğretmenleriyle, okul çalışanlarıyla kurdukları ilişkilerin çok daha olumlu ve istenilir düzeyde geliştiği, bilimsel araştırma sonuçlarıyla ortaya konulmuş bir gerçekliktir. 


Öğrenci merkezli bir yaklaşımla ezberden uzak, düşünen, araştıran, soran, inceleyen, katılımcı olmaları konusunda desteklenen, yeteneklerinin farkında olmaları sağlanan bireyler yetiştirmek amaçlarımızdandır. Birey olarak değer gördüğü, kendini özel hissettiği, samimi, birincil ve pozitif yönde ilişkiler kurabildikleri, öğretim etkinliklerinde aktif rol oynayan öğrenciler yetiştirilmesi okulumuzun ilk hedefleridir. Dolayısıyla öğrencilerimiz biricik ve özeldir.


Bu yaklaşımla;


·    Öğrencilerimiz, profesyonel bir eğitimci ailesinin bulunduğu sevgi dolu, ilgili ve güvenli bir "ikinci eve" sahip olur.


·    Her öğrencinin ilgi ve yeteneği keşfedilebilir, gelişime açık ve geliştirilmesi gereken yönleri fark edilir.


·    Yüksek akademik başarı sağlanır.


·    Her öğrencideki değişim, öğretmenleri tarafından kolaylıkla takip edilebilir.
·    Her öğrenciye daha çok ve nitelikli zaman ayrılır.
·    Her öğrenci kütüphane, laboratuvar ve materyallerden istediği şekilde faydalanır. 


· Ek ders ve özel hocaya son verecek butik okul sistemi ile sınırsız ders çalışma ve ek ders imkanı alabilir. ÜCRETSİZ ETÜT

KULÜP ÇALIŞMALARI

LGS HAZIRLIK

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

İKİNCİ ANADİLİM İNGİLİZCE