STEM

S.T.E.M. Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matemetik) kelimelerinin ilk harflerinin birleşiminden oluşur.

STEM öncelikle gelişmiş ülkelerin ve yeni dönemde gelişmekte olan ülkelerin bilgi ve teknolojiyi üretmek için girdikleri bu bilimsel inovasyon yarışında; bilimi ve bilimsel çalışma süreçlerini bilimsel bakış açıları geliştirerek yeni insan kaynağını oluşturma hamlesi olarak da görülebilir.

Özellikle fen ve matematik disiplinlerini referans alarak mühendislik ve teknoloji uygulamaları ile öğrencilerin ve dolayısıyla 21. yüzyılın genç ve yetişkinlerinin bilgi ve beceri seviyelerini yükselterek farklılaştıran STEM, BİL Koleji bünyesinde İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ve desteği ile yürütülmektedir.

Proje kapsamında;