LGS ve Rehberlik

Rehberlik

Öğrencilerimizin, kısa, orta ve uzun vadeli hedef belirleme çalışmalarının yapılması,
Öğrencinin haftalık çalışma programının bireysel olarak hazırlanması,
Öğrenci, öğretmen ve velilerimizle LGS görüşme ve toplantılarının düzenlenerek koordinasyonun, ayrıca amaç ve tavır birliğinin sağlanması,
8. Sınıf öğrencilerimiz ile haftalık rehberlik ders saatinin etkin olarak uygulanması,
Seminer ve sunumlar ile öğrencilerimizin LGS sistemi hakkında bilinçlendirilmelerinin sağlanması ve aynı zamanda kişisel gelişimlerinin desteklenme çalışmaları yapılmaktadır.

Testler

Öğrencilerin 8. sınıfta minimum 15.000 soru çözümü yapmasının sağlanması,
Bir yıl içerisinde farklı yayınlardan veya öğretmenlerimizin sorularından oluşan 20’den fazla deneme ve kazanım testinin uygulanması,
Yapılan testlerin bireysel ve konu bazlı analizlerinin çıkarılması
Öğrenci ödev ve soru çözümlerinin kazanım bazlı takibinin yapılması,
Öğrencilerle analizlerin bireysel olarak paylaşılması ve çalışma programlarının uygun şekilde düzenlenmesi
Öğretim faaliyetlerinin analiz sonuçlarına göre düzenlenmesi
Çeşitli LGS kaynaklarından farklı türlerde soru çözümlerinin yapılması.
Pazartesi'den Cumartesi'ye her gün etüt ve sınav uygulamaları,
Dershanelerdeki ölçme değerlendirme sisteminin okulumuzda kurulmasıyla birlikte, tüm sınavların aynı gün optik formlarının okutulması ve değerlendirilmesi işleminin okulda yapılması. Sınav sonuçlarının 24 saat içerisinde  öğrenci, öğretmen ve velilerimizle paylaşılması,
Deneme- tarama sınav karnelerinin konu kazanım analizli olarak çıkartılması,
Her öğrenciyle bire bir yürütülen psikolojik danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri ile öğrenci başarısına etki eden ek motivasyonun sağlanması,
ve burada sayamadığımız çalışmalarla öğrencilerimizin LGS'de hak ettikleri başarıyı elde etmeleri için ihtiyaç duydukları ortam ve olanakları sağlıyoruz.