Neden Amerikan Kültür Koleji

Her kapının ardında iki alan uzmanı var…

Dil, günlük doğal yaşamın içinde kullanılarak öğrenilir. Günümüzde dünyanın birçok yerinde çocuklar iki dili birden kullanarak öğreniyorlar. Günlük yaşantısında iki dili birden kullanan kişilere iki dilli, “bilingual” adını veriyoruz. İngilizce öğretimi adıyla yıllardır gramer kurallarını öğretmeye çabalayarak, sadece dilin kurallarını bilen ama konuşamayan çocuklar yetiştirildi. Oysa Amerikan Kültür Koleji’nde çocuklar, ilköğretimin birinci kademesinden beşinci sınıfa kadar, İngilizce öğretmenleriyle İngilizce dersleri dışında, mihenk dersi olmayan derslerde de birlikte olur ve öğrendikleri içeriği İngilizce olarak da alırlar. Bilingual eğitim uygulanarak okullarımızın beşinci sınıfına gelen öğrencilerimizin İngilizce’yi ana dilleri gibi konuşmaları sağlanmaktadır.

Kapıların ardında sizin sevdikleriniz, sizin başarınız için var…

İlgi alanının, isteğin öğrenmeye olan katkısını biliyoruz. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini, ilgilerini dikkate alıyoruz. Öğrenci başarısının onların zorlandıkları alanlarla ölçülmesini adaletsiz buluyoruz. Öğrenci başarısını, öğrencinin kendine özgü bireysel gelişimi ile değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizi başarılı olduğu alanlarda destekleyerek özgüvenlerinin gelişimine katkı sağlıyoruz.

Kapıların ardında ciddi bir spor ve sanat kültürü var…

Amerikan Kültür Koleji öğrencilerinin spor ve sanatla beslenmeleri bizim için önemlidir. Öğrencilere, bu alanlarda kendi yeteneklerini keşfetmeleri için farklı olanaklar sunulur. Tüm öğrencilerimizin bir sanat ve bir spor alanında kendilerini yetkin hissetmeleri için olanak sağlanır. Öğrencilerimizin spora ve sanata olan yatkınlıkları alan uzmanları tarafından dikkatle izlenerek aileler ile paylaşılır. Ailelerle yapılan ortak çalışmalarla seçilen alanlarda öğrenciler desteklenir.

Kapıların ardında sosyal bir yaşam var…

Akademik başarının yanında sosyal başarının da çok önemli olduğunun farkındayız. Öğrencilerimiz okula başladıkları günden itibaren farklı sosyal etkinliklerle karşılaşırlar. Okulumuzda bulunan sosyal etkinlikler, en az dersler ve dil öğrenimi kadar ciddiye alınır. Sosyal başarının akademik başarıyı destekleyeceği öngörülür.

Kapıların ardında geleceğin yöneticileri var…

Amerikan Kültür Koleji’nde; kendi ayakları üstünde durabilen, dünyanın her yerinde kendisini ve yaşadığı toplumu sağlıklı yönetebilen güçlü, başarılı, sevgi dolu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yönetme işinin önemli bir beceri olduğuna ve farklı uygulamalarla desteklenerek geliştirilebileceğine inanıyoruz. Kendi sorumluluklarını alan öğrencilerimize okul yaşantısı içinde farklı alanlarda yönetme becerilerini gösterebilecekleri olanaklar sunuyoruz. Karar almalarına, aldığı kararı yaşama geçirmelerine ve sonuçlarını görmelerine yardım ediyoruz.

Kapıların ardında uluslararası bir destek var…

Amerikan Kültür Koleji, “BEDACS – BRITISH EDUCATIONAL ACCREDITATION SERVICES” tarafından üyelik ve akreditasyonla taltif edilmiştir. Ayrıca “WCCI – WORLD COUNCIL FOR CURRICULUM AND INSTRUCTION (Dünya Program Geliştirme Konseyi)” üyesidir.

Amerikan Kültür Koleji “GLOBAL LANGUAGE PORTFOLIO QUALITY COUNCIL” üyesidir ve tüm programımız “GLPQC” tarafından denetlenmektedir. (www.glpqc.org)

Kapılar öğrenmeye açılıyor…

Amerikan Kültür Koleji’nde öğrencilerin neyi öğrendiği kadar nasıl öğrendiğini de önemsiyoruz. Öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü olduğunu biliyoruz. Sadece bir eğitim anlayışını ön plana çıkarmak yerine farklı eğitim modellerinin yaklaşımlarını karşılaştırarak biçimlendiriyoruz. Sınıfta öğrenci merkezli farklı etkinliklerle öğrenmeye katkı sağlıyoruz.

Kapılar sürekli gelişen bir programla açılıyor…

Eğitim programlarının yaşayan bir süreç olduğuna inanıyoruz. Akademik programımızı şekillendirirken MEB programını zenginleştirerek şekillendiriyoruz. Programda eleştirel düşünmeyi, insani değerler ve kültürler arası dengeyi, gerçek dünyayı öğreten yaşam içi eğitimi, etkileşimli öğrenmeyi önemsiyoruz.

Kapıların işlevselliği devamlı değerlendiriliyor…

Eğitimin her aşamasında ölçme ve değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Amerikan Kültür Koleji olarak okul içinde sadece öğrencilerimizin başarılarını değil sistemin tüm bileşenlerini, sizlerin de içinde bulunduğu bir anlayışla değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonuçlarını devamlı analiz edilerek okullarımızın standardını belirli bir çizgide tutuyoruz. Eleştiri kültürünün bizi zenginleştireceğine ve geliştireceğine inanıyoruz.