Öğrenci Profilimiz

Yeni Amerikan Kültür Koleji’nde okuyan her öğrenci 

Kendisi ile barışıktır ve öğrenmekten zevk alır

Öğrencilerin mutluluğu önemlidir. Öğrenciler bir yarış içinde değil, bireysel farklılıklar gözetilerek eğitim alırlar. Öğrenme, öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezlidir ve öğrenme amaçlı kullanılan yöntem ve teknikler öğrenmeyi zevkli hale getirir.

Sorumluluk alır, aldığı sorumluluğu yerine getirir

Okul yapısı içinde yer alan etkinliklerle, öğrencilerin okul ve sınıf içinde sorumluluk almalarına olanak sağlanır, öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi boyunca aldığı farklı sorumluluklar ve bu anlamdaki çabaları sorumlu öğretmenler tarafından kontrol edilir.

Yapabileceğinin en iyisini yapmak için çaba gösterir

Öğrencilerin ürünleri değerlendirilirken, bireysel çaba göz önünde bulundurulur ve yapmış olmak için yapan, başkası istediği için yapan değil, kendi isteğiyle daha iyisini yapmak için çaba gösteren takdir edilir.

Akademik benlik tasarımı geliştirir

Öğrencilerin başkaları tarafından nasıl görüldükleri değil, kendilerini nasıl gördükleri önemlidir. Anne, baba ya da öğretmenlerin öğrenciyi başarılı saymasından daha değerli olan, öğrencilerin kendilerini başarılı saymalarıdır.

Toplum hizmetini önemser ve bu amaçla çalışır

Sadece kendini düşünen değil, kendilerinden daha az şanslı insanları da önemseyerek yardım etme kültürünü geliştirmek önemlidir. Bu amaçla öğrencilerin toplumda yardıma gereksinimi olan insanlar için çalışmalarına farklı olanaklar sağlanarak yardım edilir. Öğrencilerin yapacağı toplum hizmetleri kayıt altına alınır.

Ana dilini ve İngilizce’yi etkin kullanır

“Ulusal olmadan uluslararası olunamaz.” Bu tümceden yola çıkarak öğrencilerimizin ana dillerini sevmesi, kendilerini ana dillerinde akıcı bir biçimde konuşarak ve yazarak ifade edebilmesi önemlidir. İyi bir ana dil becerisinin İngilizce kullanımını da olumlu etkileyeceğini biliyoruz. Öğrencilerimizin İngilizceyi de akıcı bir biçimde konuşmaları ve yazmaları amaçlanmaktadır. Okulda kullanılan her materyal mümkün oldukça iki dilli olarak üretilmekte ve böylelikle İngilizce’yi hayatlarının bir parçası olarak gören öğrenciler yetiştirilmektedir.

Araştırır ve sorgular

Araştıran ve sorgulayan öğrenci yetiştirmek için okulun öğrencilerini araştırmaya yönlendirmesi gerekmektedir. Bu amaçla okulumuz çalışanları bilgilendirilmekte ve öğrencilerin hazır bilgiye doğrudan ulaşmalarına engel olunarak araştırma için ortam yaratılmaktadır. Her öğrenci okul içinde araştırmaya sevk edilir. Sorgulayan öğrenci yetiştirmenin birinci adımı sorgulayan öğretmenlerle çalışmaktır. “Neden?” sorusu bizim için değerlidir ve hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin öğrenme sürecinde bu soruyu sıkça kendilerine sormalarına olanak tanınır.

Estetik kaygısı gelişmiştir

Sanat eğitimi estetik kaygıyı, güzeli arayışı destekler. Bu alan sadece sanat derslerinin programı içinde sınırlandırılmayıp okulun tüm programı içinde önemsenmektedir. Öğrencilerin farklı sanat eserleri ile küçük yaşlardan itibaren karşılaşmalarına olanak sağlanır. Okulun yapısı, duvarlarını süsleyen resimler ya da okul zili yerine, önemli bestecilerin eserlerinin zil yerine kullanılması bu anlayışa örnektir.

Yaratıcıdır

Okulumuz her çocuğun yaratıcı olduğuna inanmaktadır. Yaratıcılığın kendiliğinden ortaya çıkması beklenmez. Bunun yerine öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek ve besleyecek etkinlikler yapılarak okul içinde yaratıcılığın önemi vurgulanır.

Çevreye duyarlıdır

Gün geçtikçe kirlenen Dünya’mızı korumanın bir görev olduğunu bilmek ve bu amaçla hareket etmek önemlidir. Çevre bilincini sözcükler söyleyerek değil, uygulayarak göstermek, öğrencilerimizin çevre bilinci konusunda duyarlı davranışlar kazanmaları ve bunu sergilemeleri önemlidir.

Entelektüeldir

Okulumuzun eğitim-öğretim programı içinde sadece ders içerikleri içinde yer alan bilgilerin öğrenilmesi yeterli değildir, aynı zamanda, öğrencilerimizin güncel olayları takip etmelerine, okuduklarını öğrendiklerini değerlendirmelerine ve eleştirmelerine olanak sağlanır. Topluma öncülük etme misyonu önemlidir.

Teknolojiyi olumlu anlamda değerlendirir

Hızla değişen dünyanın birinci göstergesi teknolojidir. Teknolojiyi yadsımak bizi ancak geriye götürür. Teknolojinin okul içinde anlamlı kullanımı öğrenciler için yol gösterici olacaktır. Her öğrencinin kendi web sayfasını tasarlayabilmesi, kendi blogu için yazı yazabilmesi, kendi kısa filmlerini çekebilmesi için olanak sağlanmaktadır.

Karşılıklı saygının gerekliliğini bilir

Saygı karşılıklı olduğunda anlam kazanır. Okul tüm öğrencilerini bir birey olarak görür ve onlara saygı duyar. Okul içinde tüm çalışanların ve öğrencilerin karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde yaşamaları önemlidir.